ข่าวสารการสอบ
ข่าวสารการสอบ >> ผลงานการติวคอร์สผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ประจำปี 2559
ข่าวสารการสอบ
ผลงานการติวคอร์สผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ประจำปี 2559
อัพเดทเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2560
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ทางสถาบันฯขอแสดงความยินดี
กับความสำเร็จของผู้เข้าติวคอร์สติวสอบ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) กับโอห์ม ลอว์
ที่สอบผ่านข้อเขียนในการประกาศผลสอบ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ประจำปี 2559 จำนวน 4 ท่านครับ
(จากผู้สอบผ่านทั้งหมด 28 ท่าน)


1. คุณเบญญา อยู่ประเสริฐ (คอร์สติวทางไปรษณีย์)
2. คุณณัฐพงศ์ กว้างไพศาล (คอร์สติวสดที่สถาบันฯ)
3. คุณวรัษฐพร อุทยารัตน์ (คอร์สติวสดที่สถาบันฯ)
4. คุณจงกลนี ตันติวิท (คอร์สติวสดที่สถาบันฯ)

ขอแสดงความยินดีกับ "ว่าที่ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68" ทั้ง 4 ท่านครับ
ขอขอบคุณที่ #ฝากความสำเร็จให้เราดูแล

ลิงค์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก (คลิก) www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1489033812.pdf
(รายชื่อลำดับที่ 4,6,17 และ 26 ครับ)