ข่าวสารการสอบ
ข่าวสารการสอบ >> ผลงานการติวคอร์สผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามจิ๋ว) ปี 2560
ข่าวสารการสอบ
ผลงานการติวคอร์สผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามจิ๋ว) ปี 2560
อัพเดทเมื่อ : 25 เมษายน 2560
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
ของผู้เข้าติวคอร์สผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามจิ๋ว) กับโอห์ม ลอว์
ที่สอบผ่านข้อเขียน
ในการประกาศผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามจิ๋ว) ปี 2560
จำนวน 12 ท่านด้วยครับ


1. คุณ ปาริชาต ขันอาสา (ติวสด)
2. คุณ ณัฐพล พัฒนสิทธิ์ (ติวสด)
3. คุณ กัญญมน ชัยรัตนาวรรณ (ไปรษณีย์)
4. คุณ วรกร แก้วศรีจันทร์ (ไปรษณีย์)
5. คุณ สิริทิพย์ ไทยมงคล (ไปรษณีย์)
6. คุณ วชิราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ (ไปรษณีย์)
7. คุณ จิรนันท์ เจนนันทขจร (ไปรษณีย์)
8. คุณ ขวัญกมล วิบุลศิลป์ (รับเอกสาร+ซีดีไฟล์เสียงที่สถาบันฯ)
9. คุณ...ขอสงวนชื่อและสกุล...(ติวสด)
10. คุณ...ขอสงวนชื่อและสกุล...(ไปรษณีย์)
11. คุณ...ขอสงวนชื่อและสกุล...(ไปรษณีย์)
12. คุณ...ขอสงวนชื่อและสกุล...(ไปรษณีย์)

ขอแสดงความยินดีกับ "ว่าที่ผู้ช่วยผู้พิพากษา" ทั้ง 12 ท่านครับ
ขอขอบคุณที่ #ฝากความสำเร็จให้เราดูแล

ลิงค์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจิ๋ว (คลิก) http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1491799596.pdf