อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#806)
อัพเดทเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (806) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 439/2559 #แพ่ง #ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา

[ประเด็นน่าสนใจ] "โจทก์มิใช่คนสัญชาติและเชื้อชาติไทย แต่มีบ้านเช่าและมีใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในราชอาณาจักร จะถือได้หรือไม่ว่าโจทก์มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานในราชอาณาจักร ตามความใน ป.วิ.พ. มาตรา 253 ?"