อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#807)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (807) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 542/2559 #วิอาญา #คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา #ความผิดตามที่ฟ้องรวมการกระทำหลายอย่าง

[ประเด็นน่าสนใจ] "โจทก์ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่า ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1 ในการพิจารณาได้ความว่า จำเลยไม่ผิดฐานพยายามฆ่าเพราะเป็นการยิงเพื่อข่มขู่ ตาม ป.อ. มาตรา 392 แต่โจทก์มิได้มีคำขอให้ลงโทษตามมาตราดังกล่าวและการกระทำตามความผิดดังกล่าวก็มิใช่เป็นการกระทำความผิดที่รวมอยู่ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นที่ศาลสามารถลงโทษได้ตามมาตรา 192 วรรคท้าย ดังนี้ เมื่อการกระทำของจำเลยไม่ผิดฐานพยายามฆ่าตามฟ้อง การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ร่วม จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ร่วม 
หมายเหตุ แม้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แต่การที่ผู้เสียหายจะสามารถขอให้ชดค่าสินไหมทดแทน ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1 ต้องเป็นความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการกระทำตามข้อหาที่พนักงานอัยการกล่าวมาในฟ้องด้วย หากแม้การกระทำของจำเลยทำให้ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องในทางแพ่งได้ แต่เป็นการเรียกในคนละข้อหากับที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ ศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้จำเลยชดให้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีนี้ได้"