อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#809)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (809) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 559/2559 #วิอาญา #สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ

[ประเด็นน่าสนใจ] "กรณีการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หากยื่นฟ้องเฉพาะข้อหาหนึ่งข้อหาใดต่อศาลและศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว ย่อมมีผลทำให้สิทธิที่จะนำคดีอาญามาฟ้องในการกระทำเดียวกันนั้นเป็นอันระงับไป ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)"