อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#811)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (811) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1075/2559 #พยานอาญา

[ประเด็นน่าสนใจ] "เรื่อง การห้ามมิให้รับฟังคำรับสารภาพในชั้นจับกุม ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 วรรคท้าย"