อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#812)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (812) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 994-995/2559 #วิแพ่ง #คู่ความ

[ประเด็นน่าสนใจ] "คู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11) หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาล ซึ่งในชั้นร้องขัดทรัพย์คู่ความคือผู้ร้องขัดทรัพย์มีฐานะเสมือนเป็นโจทก์ ส่วนโจทก์มีฐานะเสมือนเป็นจำเลย ผู้ร้องจึงเป็นคู่ความในคดีตามบทมาตราดังกล่าว หากศาลมีคำสั่งหรือมีคำพิพากษาใด ๆ คำสั่งหรือคำพิพากษานั้นย่อมมีผลผูกพันผู้ร้องซึ่งเป็นคู่ความในคดี"