อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#813)
อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (813) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2534/2559 #วิอาญา #ผู้เสียหาย #อุทธรณ์ฎีกา

[ประเด็นน่าสนใจ] "ศาลชั้นต้นเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิด พิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์และยกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นโดยละเมิดต่อกฎหมายโจทก์ร่วมไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีสิทธิร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ เช่นนี้ โจทก์ร่วมจะฎีกาต่อไปได้หรือไม่ ?"