อัปเดตฎีกา
อัปเดตฎีกาใหม่ กับ Ohm's Law (#815)
อัพเดทเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560

#อัปเดตฎีกาใหม่ (815) 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2747/2559 #วิแพ่ง #หมายบังคับคดี

[ประเด็นน่าสนใจ] "จำเลยยอมรับว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาและคำบังคับให้ทนายจำเลยทั้งสองฟังแล้ว แต่ปรากฏว่าทนายจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อด้านล่างคำบังคับที่ว่า “ให้โจทก์และจำเลยปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ มิฉะนั้นจะถูกบังคับคดีตามกฎหมาย” จะถือได้ว่าจำเลยได้ทราบคำบังคับของศาลชั้นต้นโดยชอบแล้วหรือไม่ ?"