“ ฝากความสำเร็จให้เราดูแล ”
 


 

 

 
Ohm's Law Channel

แม่นยำไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญ!!

คำถามที่ใช้ในการสอบปากเปล่าทนายความ สำหรับผู้สอบผ่าน ภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 48 และ ผู้ฝึกสำนักงาน 1 ปี 1/2561 

คำถามหลัก ถามว่า การถามค้านคืออะไร ถามเพื่ออะไร บางโต๊ะมีการถามถึงพยานคู่กับพยานเดี่ยวคืออะไร และอาจมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติม

ติวเตอร์และทีมงาน ได้เตรียมข้อมูลในการสอบปากเปล่าเป็นอย่างดี และได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญเพื่อให้ทุกท่านมีความพร้อมที่สุดในการสอบ 

 

 ติดตามผ่านทาง Youtube Channel


บรรยากาศ วันมอบประกาศณียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 49

ความสำเร็จของน้องๆว่าที่ทนายความภาคปฎิบัติ รุ่นกงาน 1 ปี 1/2561

เสียงตอบรับของความสำเร็จจากนักเรียน "เนติบัณฑิต" โอห์ม ลอว์

โอห์ม ลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. 7