เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเร็วๆนี้

ที่มา Facebook : กองการสอบ