กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 51

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มา Facebook : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ