สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

 

- สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ 

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 

- สอบวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 62

 

ที่มา Facebook : สอบภาค ก. สำนักงาน ก.พ.