ประกาศรับสมัครติวเตอร์ รุ่นที่ 13 ประจำสถาบันติวกฎหมายโอห์ม ลอว์ 

 

=> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 

 

=> คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นติวเตอร์ในเบื้องต้น 

1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

2. สำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต (น.บ.ท.)  ***ท่านที่รอผลสอบเนติฯ ภาค 2/71 สามารถสมัครได้

3. มีทักษะและใจรักในการสอน

4. มีความมุ่งมั่นในการอ่านหนังสือและมีความตั้งใจในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ/ข้าราชการอัยการ

 

=> ขั้นตอนการสมัคร

1) สามารถรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 

1.1) รับใบสมัคร "ด้วยตนเองที่สถาบันฯ" โดยนำรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป มายื่นในวันสมัคร หรือ

1.2) รับใบสมัคร "ทางอีเมล" โดยขอรับไฟล์ใบสมัครพร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ OhmsLawTutor@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า “รับใบสมัครติวเตอร์โอห์ม ลอว์ รุ่นที่ 13” แอดมินจะทำการตอบอีเมลพร้อมส่งรายละเอียดกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

2) หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ทางสถาบันฯ จะทำการติดต่อกลับไปภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 (ติดต่อเฉพาะท่านที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร) เพื่อให้มาทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นติวเตอร์ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ต่อไป

 

=> หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามแอดมินได้ที่

LINE@ : @OhmsLawTutor 

หรือคลิก line.me/ti/p/%40ohmslawtutor

หรือ โทร. 088-885-9768 (โทรเวลา 09.00-18.00 น.)