ปฏิทินการศึกษาเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562

 

ที่มา Facebook : เนติบัณฑิตไทย