ป.ตรี : คอร์สเหมาจบนิติศาสตร์ (รับรองผล 4 ปี)

 ป.ตรี : คอร์สยาว ป.ตรี ภาค 1/62 & ซ่อม 2+S/61

ทนายความ : ภาคทฤษฎี รุ่น 52

 ทนายความ : ภาคปฏิบัติ รุ่น 51 & ผู้ฝึกงาน สนง.1ปี 2/62

 เนติฯ : คอร์สยาว 1/72 

 เนติฯ : คอร์สติวสอบปากเปล่าเนติฯ 2/71

 ภาษาอังกฤษ : คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ปี 2562 

 ผู้ช่วยผู้พิพากษา : คอร์สยาวผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

ผู้ช่วยผู้พิพากษา : คอร์สติวสรุปฯ (สนามเล็ก & สนามจิ๋ว) ปี 2562

 อัยการผู้ช่วย : คอร์สติวสรุปฯ (สนามเล็ก) ปี 2562

 ตำรวจ : คอร์สตำรวจ สายอำนวยการ/ปราบปราม ปี 2562

ภาค ก. (ก.พ.) : คอร์สยาว & คอร์สติวสรุปฯ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2562

 ภาค ก. (ท้องถิ่น) : คอร์สท้องถิ่น ปี 2562

 งานราชการ : คอร์สพนักงานคดีปกครอง ปี 2562