คอร์สทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 51 & ผู้ฝึกงาน สนง.1ปี 2/62 (เร็วๆนี้)