คลิปการติว
คลิปการติว >> "ทบทวนหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์"
คลิปการติว
"ทบทวนหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์"
อัพเดทเมื่อ : 05 กรกฎาคม 2560

"ทบทวนหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์" 
ด้วยเทคนิคการสอนมองภาพรวมของกฎหมายและเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เทคนิคนี้สามารถใช้ในการปูพื้นฐานความคิดก่อนเริ่มเรียน และใช้ในการทบทวนหลังเรียนเพื่อให้สามารถเข้าใจความรู้ทั้งหมดที่อ่านมาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการจดจำมากยิ่งขึ้น

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ

โดยติวเตอร์ต้อม โอห์ม ลอว์
#ฝากความสำเร็จให้เราดูแล ❤️

LINE ID : @OhmsLawTutor 
หรือคลิก line.me/ti/p/%40ohmslawtutor