คลิปการติว
คลิปการติว >> คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 2/69 กับ โอห์ม ลอว์ ขา วิ.แพ่ง ข้อสอบข้อ 3.
คลิปการติว
คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 2/69 กับ โอห์ม ลอว์ ขา วิ.แพ่ง ข้อสอบข้อ 3.
อัพเดทเมื่อ : 06 เมษายน 2560

[คลิปติว] คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 2/69 กับ โอห์ม ลอว์
ขา วิ.แพ่ง ข้อสอบข้อที่ 3.
ติววันที่ 18 มี.ค. 60

ประเด็น (ตอนต้น)
ในระยะเวลาอุทธรณ์ แม้จะยื่นฟ้องก่อนที่จะมีการอุทธรณ์ หากต่อมาภายหลังมีการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด ต้องถือว่าคดีก่อนอยู่ระหว่างพิจารณา คำฟ้องดังกล่าวจึงเป็นฟ้องซ้อน ป.วิ.พ 173 วรรคสอง (1)

(ตอนท้าย)
เมื่อคำฟ้องใดเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้มีการถอนฟ้อง หรือถอนอุทธรณ์ในคดีแรกออกไป ก็ไม่ทำให้คำฟ้องที่เสียไปกลับกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายได้

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เนติบัณฑิตทุกท่าน สำหรับความรู้ที่มอบให้แก่นักศึกษาครับ

#ฝากความสำเร็จให้เราดูแล
#สถาบันติวกฎหมายโอห์มลอว์