“ ฝากความสำเร็จให้เราดูแล ”
 


 

 

 
Ohm's Law Channelรายการโอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. 14 การเรียนต่อ ป.โท คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และจุฬาฯ Part 2 (2/2)

ติดตามผ่านทาง Youtube Chanel


รายการโอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. 14 การเรียนต่อ ป.โท คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และจุฬาฯ Part 1 (1/2)


รายการโอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. 13 การเรียนต่อ ป.โท คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง Part 2 (2/2)


รายการโอห์มลอว์ ฅ.กฎหมาย EP. 13 การเรียนต่อ ป.โท คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง Part 1 (1/2)
 
 
ติดตามทาง Instagram