สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์)

เลขี่ 60 ซอยรามคำแหง 43/1

ถนนรามคำแหง-เทพลีลา

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240


 : 088-885-9768

        02-718-8845-6