ปฏิทินการศึกษาเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561

ที่มา Facebook : เนติบัณฑิตไทย