สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 51

 

ที่มา Facebook : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ