สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก

ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

จำนวน 5,200 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/

ประกาศรับสมัครฯ 25 - 28 ต.ค.61

รับสมัครฯ 30 ต.ค. - 6 พ.ย.61 นี้

ทาง http://www.policeadmission.org/ 

***สอบ 25 พ.ย. 61 

 

ที่มา Facebook : กองการสอบ