มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (รุ่นที่ 44)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 รวม 4 วัน ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย

 

ที่มา Website : มหาวิทยาลัยรามคำแหง