สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ

กำหนดการสอบ สำหรับผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

 

ที่มา Facebook : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ