สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 50

 

ที่มา Facebook : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ