สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 52

 

ที่มา Facebook : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ