ประกาศคณะกรรมการอัยการ

กำหนดวันเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2562 (สนามจิ๋ว) 

- รับจำนวนไม่เกิน 70 อัตรา

- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1-15 ก.พ. 62 

- สมัครทาง http://www.ago.go.th/ หรือ http://www.cmiss.ago.go.th/

 

ที่มา Website : สำนักงานคณะกรรมการอัยการ