สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562

 

-รับจำนวน 521 อัตรา

-ประกาศรับสมัคร : วันที่ 4 มี.ค. 62

-รับสมัครฯ : วันที่ 12 มี.ค.-1 เม.ย. 62

-สอบข้อเขียน : วันที่ 26 พ.ค. 62

 

ที่มา Facebook : กองการสอบ