ประกาศคณะกรรมการอัยการ กำหนดวันเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2562 (สนามเล็ก) 

 

- รับจำนวนไม่เกิน 80 อัตรา

- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 4-23 มี.ค. 62 

- สมัครทาง http://www.ago.go.th/ หรือ http://www.cmiss.ago.go.th/

 

ที่มา Website : สำนักงานคณะกรรมการอัยการ