ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ธุรการ" ประจำสถาบันติวกฎหมายโอห์ม ลอว์

 

=> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 

 

=> ลักษณะงาน :

 

สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ทดลองงาน 3 เดือน ในระหว่างทดลองงานรับเงินเดือนเดือนละ 12,000 บาท) เริ่มงาน 16 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

=> คุณสมบัติผู้สมัคร :

 

1. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา 

2. ไม่จำต้องมีประสบการณ์ หากมีความสามารถพร้อมรับพิจารณา 

3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ

4. สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วส่งตามกำหนด

5. ขยัน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้

6. ไม่เกี่ยงงาน มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ตามที่มอบหมาย

7. มีความเข้าใจสไตล์งานของบริษัท และทีมงาน

 

=> ขั้นตอนการสมัคร :

 

1) สามารถรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

1.1) รับ ด้วยตนเองที่สถาบันฯ โดยนำรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป (หากมี) มายื่นในวันสมัคร หรือ

1.2) รับ ทางอีเมล โดยขอรับไฟล์ใบสมัครพร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ OhmsLawTutor@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า “รับใบสมัคร เจ้าหน้าที่ตัดต่อ โอห์ม ลอว์” แอดมินจะทำการตอบอีเมลพร้อมส่งรายละเอียดกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

 

2) หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ทางสถาบันฯ จะทำการติดต่อกลับไปภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 (ติดต่อเฉพาะท่านที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร) เพื่อนัดหมายมาสัมภาษณ์งานในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา 

 

3) ทางสถาบันฯ จะทำการแจ้งผลการสัมภาษณ์งานภายในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (โทรแจ้งเฉพาะท่านที่ผ่าน) โดยให้ท่านที่ผ่านการสัมภาษณ์ เริ่มงานวันแรกในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

 

=> หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามแอดมินได้ที่

LINE@ : @OhmsLawTutor 

หรือคลิก line.me/ti/p/%40ohmslawtutor

หรือ โทร. 088-885-9768 (โทรเวลา 09.00-18.00 น.)