ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 

 

- ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 

- เปิดรับจำนวน 50 อัตรา

- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 16.30 น. 

- สำนักงานศาลปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และ

 (2) เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

ระบบสมัครงานออนไลน์ (คลิก) https://admincourt.thaijobjob.com/

 

ที่มา Website : สำนักงานศาลปกครอง