ป.ตรี : คอร์สเหมาจบนิติศาสตร์ (รับรองผล 4 ปี)

 ป.ตรี : คอร์สยาว ภาคเร่งรัด 1/62

 ป.ตรี : คอร์สติวสรุปก่อนสอบ ภาคซ่อม 2+S/61 

ทนายความ : ภาคทฤษฎี รุ่น 53

 ทนายความ : ภาคปฏิบัติ รุ่น 51 & ผู้ฝึกงาน สนง.1ปี 2/62

 เนติฯ : คอร์สยาวเนติฯ 2/72 

 เนติฯ : คอร์สยาวเนติฯ 1/72 

 เนติฯ : คอร์สหลักกฎหมาย & คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติฯ 1/72

 ภาษาอังกฤษ : คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ครั้งที่ 2 ปี 2562 

 ผู้ช่วยผู้พิพากษา : คอร์สยาวผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

 อัยการผู้ช่วย : คอร์สอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) ปี 2562-2563

 ตำรวจ : คอร์สตำรวจ สายอำนวยการ/ปราบปราม ปี 2562

ภาค ก. (ก.พ.) : คอร์สยาว & คอร์สติวสรุปฯ ภาค ก. (ก.พ.) ปี 2562

 งานราชการ : คอร์สพนักงานคดีปกครอง ปี 2562

 งานกฎหมาย : คอร์สนิติกรกรมบังคับคดี (พนักงานราชการ) ปี 2562